Legend HR Advisors
Legend

Szkolenia

Jest to trzecia grupa naszych usug bdca uzupenieniem dwóch poprzednich. Po znalezieniu pracownika i rzetelnej ocenie jego kompetencji moemy na podstawie wyników AC/DC zaproponowa cykl szkole menederskich.
Jednym z gównych wyznaczników realizowanych przez nas szkole jest dostosowanie programu szkoleniowego do indywidualnych potrzeb kadego Klienta. Uwaamy, e istotnym elementem szkole jest dokadne poznanie oczekiwa Klienta tak, aby móc w peni wykorzysta potencja istniejcy w jego firmie. Dlatego przed przystpieniem do realizacji szkolenia, wnikliwie analizujemy zachodzce procesy w jego organizacji, co pozwala na opracowanie unikalnego programu odpowiadajcego specyfice danej firmy. Uwzgldniamy zarówno kultur organizacyjn, pozycj na rynku, strategi, wizj przyszoci ale przede wszystkim aktualne problemy z jakimi zmaga si dana firma.
Nasi trenerzy to praktycy biznesu, osoby z wieloletnim dowiadczeniem w midzynarodowych korporacjach, wiadczcy swe usugi dla renomowanych firm, zarówno w Polsce jak i za granic.


Specjalizujemy si w szkoleniach dla takich bran jak: FMCG, bankowo, IT, telekomunikacja i produkcja. Z powodzeniem realizujemy szkolenia w obszarze sprzeday, negocjacji, budowania kompetencji menederskich, zarzdzania zespoem, obsugi klienta, komunikacji, prezentacji, wystpie publicznych, budowania zespou oraz coachingu.


Realizacja szkolenia przebiega wedug czterech gównych etapów:

  • Analiza potrzeb szkoleniowych,
  • Przygotowanie przebiegu szkolenia i materiaów szkoleniowych,
  • Realizacja szkolenia,
  • Ewaluacja.