Legend HR Advisors
Legend

Usuga ta polega na kompleksowym procesie wsparcia i pomocy udzielnej pracownikom, z którymi nasi Klienci musz si rozsta, a których ocena wkadu w rozwój firmy jest zdecydowanie pozytywna. Outplacement z jednej strony jest form rekompensaty dla zwalnianych pracowników natomiast z drugiej strony kreuje pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy na rynku pracy.

Dziaania podejmowane przez Legend HR Advisors maj wielotorowy charakter wobec uczestnika projektu outplacementu, mianowicie s to:

  • wielopaszczyznowe wsparcie psychologiczne w trudnym dla niego momencie yciowym jakim jest utrata pracy,
  • aktywne dziaania konsultantów zmierzajce do znalezienia nowego pracodawcy,
  • indywidualne szkolenia.