Legend HR Advisors
Legend

Nad projektami dla naszych Klientów pracuj zespoy konsultantów i researcherów, cznie ponad 15 osób rozmieszczonych w 2 biurach i reprezentujcych róne dziedziny wiedzy i dowiadczenia biznesowego. Kompetencje kadego z naszych konsultantów to nie tylko praktyka w rekrutacji ale równie wiedza i dowiadczenie wyniesione z pracy w innych branach po tzw. stronie Klienta. Nad duymi projektami rekrutacyjnymi czy konsultingowymi pracuj 2 lub 3 zespoy zdalnie ze sob wspópracujce. Umoliwia to nam wspólna baza danych dostpna dla kadego pracownika z dowolnego biura w Polsce a w przyszoci i z za granicy.
Klasyczny zespó rekrutacyjny stanowi team dwóch lub trzech pracowników: konsultant oraz jeden lub dwóch researcherów.