Legend HR Advisors
Legend

Legend HR Advisors Sp. z o.o. to firma doradztwa personalnego (certyfikat numer 10073) wydany przez Marszaka Województwa Mazowieckiego) typu Executive Search. Sprawdzony, skuteczny i dowiadczony dostawca kompleksowych rozwiza biznesowych z dziedziny zarzdzania zasobami ludzkimi.

 

Firma posiada w Polsce 2 biura, centralne w Warszawie oraz regionalne w Katowicach. Dziki takiemu podziaowi geograficznemu nasi konsultanci znaj doskonale lokalne rynki pracy, a projekty s prowadzone zdecydowanie sprawniej i skuteczniej.

 

Mocne strony Legend HR Advisors:

1. jako – precyzyjny dobór kandydatów, m.in. za pomoc Assessment Centre,


2. szybko – krótka lista kandydatów do 3 tygodni,


3. kompleksowo oferty rekrutacyjnej,


4. gwarancja na usugi rekrutacyjne od 6 a do 18 miesicy w zalenoci od stanowiska,


5. nowoczesny system CRM zbudowany specjalnie dla potrzeb firmy Executive Search umoliwiajcy sprawne zarzdzanie projektami,


6. dugofalowa wspópraca z najwikszymi firmami w Polsce z nastpujcych bran:

 • telekomunikacyjna,
 • informatyczna,
 • motoryzacyjna,
 • produkcyjna,
 • FMCG,
 • farmaceutyczna,
 • retail,
 • energetyczna,
 • kurierska,
 • logistyczna,

7. indywidualne podejcie do kadego Klienta i jego potrzeb.

 

Naszym klientom oferujemy nastpujce usugi:

 • Rekrutacja metod Executive Search i Direct Search,
 • Ocena kandydatów do pracy oraz pracowników metod testów psychologicznych oraz Assessment Center i Development Center (AC/DC),
 • Szkolenia.

Prowadzimy równie projekty typu: outplacement, badanie satysfakcji i opinii pracowników, przygotowanie opisów i profili kompetencyjnych stanowisk, audyt personalny i psychometryczny oraz opracowanie wyników bada realizowanych samodzielnie przez Klienta.