Legend HR Advisors
Legend

 

W naszej pracy przywieca nam haso „Jeden Cel – Dwa wiaty – Wiele Metod”, poniewa wspólnie z Klientem mamy Jeden Cel – znale optymalnego kandydata do pracy, Dwa wiaty – poniewa szukamy takich kandydatów, dla których przynajmniej cz ich prywatnego wiata - wiat zawodowy bdzie tosamy ze wiatem wartoci i celów biznesowych Klienta, a Wiele Metod – poniewa dobieramy takie metody, które bd optymalne aby rekrutacj zakoczy profesjonalnie, sprawnie i skutecznie.


Misj Legend HR Advisors jest zapewnienie naszym Klientom osignicia pozycji lidera w swojej brany dziki dostarczeniu kompleksowych rozwiza w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi.

 

Wizj Legend HR Advisors jest zbudowanie czoowej firmy doradztwa personalnego w Europie rodkowo – Wschodniej.

 

Strategia
Dziki precyzyjnemu rozumieniu otoczenia biznesowego i kultury organizacji Klienta dostarczamy optymalne rozwizania w dziedzinie zarzdzania zasobami ludzkimi w maksymalnie krótkim czasie.