Legend HR Advisors
Legend

Usuga obejmuje analiz i weryfikacj pakietów wynagrodze w firmach z danej brany.
Raport kocowy zawiera wynagrodzenia i wszelkie benefity kluczowych dla brany pracowników.
W skad raportu wchodzi równie okrelenie typowych dla brany struktur organizacyjnych.

Raport sporzdzony dla Klienta ma za zadanie odpowiedzie na nastpujce pytania:

  • jaki jest aktualny poziom i dynamika wynagrodze danych firm konkurencyjnych dla Klienta (pensje podstawowe oraz wszelkie bonusy pracowników),
  • ustalenie typowej struktury stanowisk dla danej brany,
  • porównanie struktur organizacyjnych i wynagrodze.


Odpowiedzi na powysze pytania maj na celu pomoc w zbudowaniu spójnej i optymalnej polityki wynagrodze w firmie Klienta oraz w stworzeniu skutecznych narzdzi pomocnych w motywowaniu pracowników firmy.
Usuga ta pomaga take w utrzymaniu prestiowej pozycji Klienta jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy.