Legend HR Advisors
Legend

 

Payroll Manager

W zwizku z zapotrzebowaniem personalnym naszego klienta prowadzimy obecnie rekrutacj na stanowisko:

Payroll Manager

Miejsce pracy: ód

Zakres obowizków:

 • Zarzdzanie i organizowanie pracy dziau administracji kadrowo-pacowej
 • Zapewnienie terminowej realizacji procesów kadrowo- pacowych
 • Opracowywanie i wdroenie wewntrznych procedur, regulaminów i zarzdze
 • Kreowanie polityki wynagrodze, wartociowanie stanowisk pracy oraz tworzenie struktury stanowisk
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego, ubezpiecze spoecznych, PFRON
 • Optymalizacja procesów kadrowo- pacowych
 • Kontrola realizacji budetu dziau
 • Coaching, planowanie pracy i rozwój pracowników
 • Udzia w spotkaniach rekrutacyjnych
 • Wspópraca z urzdami i organami kontroli

Wymagania:

 • Wyksztacenie wysze
 • Minimum 3 letnie dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Teoretyczn i praktyczna bardzo dobra znajomo zagadnie kadrowo-pacowych (z zakresu prawa pracy, wynagrodze, rozlicze z ZUS i US, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych, przepisów Kodeksu Pracy, PDOF, ZFS, BHP)
 • Bardzo dobra znajomo pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomo programów kadrowo-pacowych
 • Dowiadczenie w zarzdzaniu zespoem
 • Wysoko rozwinite zdolnoci interpersonalne
 • Umiejtno planowania i organizacji pracy
 • Umiejtno wdraania zmian i usprawnie

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umow o prac
 • Prywatna opieka medyczna oraz grupowe ubezpieczenie na ycie
 • Karta sportowa na preferencyjnych warunkach
 • Atrakcyjne wiadczenia z funduszu socjalnego
 • Moliwo dofinansowania przez pracodawc szkole, kursu nauki jzyka obcego itp.
 • Przyjazne rodowisko pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesanie CV w wersji polskiej oraz angielskiej wraz z klauzul o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniszy adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy