Legend HR Advisors
Legend

 

Kierownik Utrzymania Ruchu

Dla naszego Klienta, znanej midzynarodowej firmy produkcyjnej z brany motoryzacyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Kierownika Utrzymania Ruchu

Miejsce pracy: bliskie okolice Katowic

(nr ref. KUR/2017/ISS)

Wymagania:

 • Wyksztacenie wysze kierunkowe;
 • Min. 3 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku w midzynarodowej firmie produkcyjnej (preferowane w brany motoryzacyjnej);
 • Znajomo mechaniki i budowy maszyn;
 • Uprawnienia SEP;
 • Dowiadczenie w zarzdzaniu grup pracowników (umiejtno wyznaczania celów, kontrola, motywowanie);
 • Elastyczno, dyspozycyjno, otwarto na zmiany, zdolnoci organizacyjne;
 • Umiejtno wyznaczania celów i nastawienie na ich realizacj;
 • Umiejtno rozwizywania problemów;
 • Umiejtno szybkiego podejmowania samodzielnych decyzji;
 • Inicjatywa w dziaaniu i proaktywne podejcie;
 • Umiejtno pracy pod presj czasu, odporno na stres;
 • Dyspozycyjno, gotowo do pracy w nadgodzinach;
 • Dobra organizacja pracy wasnej oraz zespou;
 • Dobra znajomo jzyka angielskiego.

Zakres obowizków:

 • Bezporednia podlego pod Dyrektora Zakadu;
 • Utrzymanie w ruchu maszyn i infrastruktury technicznej zakadu;
 • Odpowiedzialno za prawidowe i bezawaryjne dziaanie parku maszynowego, technicznej infrastruktury zakadu, dostpno mediów, organizacj pracy podlegego dziau oraz monitorowanie dyscypliny pracy;
 • Wdraanie i utrzymywanie prewencyjnego utrzymania ruchu maszyn i infrastruktury technicznej w zakadzie, monitorowanie realizacji zada prewencyjnych i przegldów;
 • Rozwój zaawansowanych technik utrzymania ruchu;
 • Analiza poziomu awaryjnoci, wdraanie dziaa i inicjatyw poprawiajcych niezawodno maszyn i urzdze;
 • Eliminowanie strat, wspieranie dziaa Kaizen;
 • Utrzymywanie systemu zarzdzania jakociowego i rodowiskowego;
 • Osiganie celów budetowych w obszarze swojej odpowiedzialnoci;
 • Zarzdzanie zapasami czci zamiennych;
 • Wspieranie i rozwój podlegych pracowników.

Nasz Klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Moliwo zdobycia cennego dowiadczenia we wspópracy z ekspertami z brany;
 • Samochód subowy;
 • Bogaty pakiet socjalny

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesanie CV wraz z Listem motywacyjnym w wersji polskiej oraz angielskiej wraz z klauzul o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniszy adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy