Legend HR Advisors
Legend

 

Account Manager - Environmental Protection

Dla naszego Klienta, midzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, bdcej liderem w zakresie przeprowadzania bada laboratoryjnych, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Account Manager – Environmental Protection

Miejsce pracy: woj. pomorskie

 

Numer referencyjny: AMOS/052017/SKPOM

Zakres obowizków:

· Prowadzenie aktywnych dziaa doradczych/ wsparcia merytorycznego klientów z zakresu usug zwizanych z dokumentacj rodowiskow, analiz wody (pitnej, przemysowej, uytkowej), cieków, opadów, gleby i innych produktów

· Podtrzymywanie i pozyskiwanie nowych klientów w obszarze sprzeday usug laboratoryjnych dla szerokiej grupy firm brany przemysowej, rodowiskowej, przedsibiorców, odbiorców detalicznych, producentów ywnoci, sklepów, marketów i restauracji poprzez:

  • Prezentacj usug oferowanych przez firm
  • Budowanie zindywidualizowanej dla klienta oferty poprzez zebranie dokadnych informacji na temat jego obszaru dziaa, potrzeb i moliwoci
  • Ustalenie warunków wspópracy, zawieranie umów i koordynowanie procesu ich realizacji

· Monitorowanie i analiza rynku woj. pomorskiego i ociennych

· Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych

· Wspópraca z Sales Manager w zakresie:

  • Ustalanie obszarów rozwoju brany
  • Udzia w przygotowaniu oferty dla klienta i negocjacjach warunków wspópracy
  • Realizacja celów budetowych brany i indywidualnych celów sprzeday

· Wspópraca z zespoem Obsugi Klienta, Laboratorium i pozostaymi dziaami w firmie

Wymagania:

· Absolwent wydziau Ochrony rodowiska, Inynierii rodowiskowej, Chemii bd pokrewnych

· Ch rozwoju zawodowego w kierunku dziau sprzeday w midzynarodowej firmie

· Dobrze rozwinite umiejtnoci planowania, organizacyjne oraz zarzdzania czasem

· Umiejtno nawizywania kontaktów na rónych szczeblach struktury organizacyjnej

· Dokadno, samodzielno i odpowiedzialno

· Bardzo dobra organizacja pracy wasnej

· Komunikatywno

· Prawo jazdy kat.B

 

Nasz Klient oferuje:

· Stabilne zatrudnienie w ramach struktur grupy w oparciu o umow o prac + system premiowy

· Moliwo podnoszenia kwalifikacji i ciekawe perspektywy na rozwój zawodowy

· Pakiet benefitów ( opieka medyczna, ubezpieczenie, karta sportowa)

· Udzia w szkoleniach rozwijajcy kompetencje menaderskie

· Przyjazne rodowisko pracy

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).