Legend HR Advisors
Legend

 

European Launch Engineer

 Dla naszego Klienta, midzynarodowej firmy produkcyjnej z brany motoryzacyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

European Launch Engineer

(woj. lskie, maopolskie i opolskie) 

 Podstawowe zadania:

 • wdraanie nowych projektów o charakterze midzynarodowym
 • reprezentowanie firmy przed klientami oraz zespoami produkcyjnymi fabryk firmy w caej Europie,
 • wspópraca z midzynarodowym, interdyscyplinarnym zespoem operacyjnym,
 • zbieranie, przetwarzanie i raportowanie danych z zakresu prowadzonych projektów,
 • zarzdzanie i rozwój procesu oraz ustalanie priorytetów,
 • nadzorowanie przebiegu wdraania nowych projektów.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wyksztacenie wysze techniczne
 • dowiadczenie z zakresu wdraania projektów
 • znajomo procesów produkcyjnych w przemyle motoryzacyjnym
 • znajomo narzdzi i procedur z zakresu APQP / VDA , FMEA
 • bardzo dobra znajomo pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie
 • umiejtno zarzdzania zespoem
 • samodzielno i odpowiedzialno
 • wysoko rozwinite zdolnoci interpersonalne
 • gotowo do  czstych wyjazdów subowych 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakres obowizków umoliwiajcy rozwój 
 • uczestnictwo w szkoleniach

Osoby zainteresowane prosimy o nadesanie CV wraz z klauzul o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniszy adres e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy