Legend HR Advisors
Legend

 

Asystent Kontrolera Finansowego

Aktualnie dla naszego Klienta midzynarodowej firmy motoryzacyjnej poszukujemy kandydatów do zakadu produkcyjnego na nowotworzonym stanowisku:

 

Asystent Kontrolera Finansowego

Miejsce pracy: okolice Rybnika

Zadania:
• Rozliczanie inwestycji,
• Przygotowywanie raportów ksigowych zgodnie z obowizujcymi standardami
• Uzgadnianie kont ksigowych
• przygotowywanie rejestrów VAT, 
• wspieranie innych dziaów w kwestiach zwizanych z prawidowoci dokumentów ksigowych

Wymagania stawiane kandydatom: 
• Wyksztacenie w zakresie Rachunkowoci, Finansów, Ekonomii
• minimum 3-letnie dowiadczenie w pracy w wyszczególnionych w zakresie obowizków obszarach
• Znajomo ustawy o rachunkowoci oraz prawa podatkowego (VAT, CIT)
• praktyczne dowiadczenie zwizane z prac ze rodkami trwaymi i/lub rozliczania inwestycji
• Znajomo jzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
• Znajomo programów komputerowych (w szczególnoci Excel)i
• otwarto, bardzo dobra organizacja pracy wasnej, terminowo i zorientowanie na szczegóy

Oferujemy: 
• zakres obowizków umoliwiajcy rozwój 
• uczestnictwo w szkoleniach
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesanie CV  w jzyku polskim i angielskim wraz z klauzul o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniszy adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy