Legend HR Advisors
Legend

 

Konsultant ds. Rekrutacji

Legend HR Advisors to firma doradztwa personalnego typu Executive Search z ponad 10 letnim dowiadczeniem, specjalizujca si w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne/ eksperckie oraz redniego i wyszego szczebla menederskiego. Oprócz Centrali w Warszawie posiadamy biuro regionalne w Katowicach.

Obecnie w zwizku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stan

 

Konsultant ds. Rekrutacji

Osoba zatrudniona na tym stanowisku bdzie odpowiedzialna za realizacj projektów rekrutacyjnych dla firm w jednej z nastpujcych bran: produkcja/finanse/IT/FMCG/farmacja.

Wymagania:

 • Wyksztacenie wysze najchtniej z dziedziny nauk spoecznych i/lub ekonomicznych,
 • Dowiadczenie zawodowe w firmie rekrutacyjnej na podobnym stanowisku,
 • Umiejtno pozyskiwania kandydatów metod „direct search”,
 • Umiejtno zarzdzania projektami rekrutacyjnymi,
 • Umiejtno budowania dugofalowych relacji z klientami,
 • Umiejtno pracy pod presj czasu,
 • Bardzo dobra organizacja wasnej pracy,
 • Dua samodzielno i dynamizm w dziaaniu;
 • Wysoko rozwinite umiejtnoci komunikacyjne,
 • Dobra znajomo jzyka angielskiego,
 • Dobra znajomo obsugi komputera MS Office.

Oferujemy:

 • Prac w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, cieszcej si dobr opini wród swoich Klientów (duych midzynarodowych firm produkcyjnych),
 • Du samodzielno i niezaleno w dziaaniu i prowadzeniu projektów HR,
 • Moliwo wspópracy z Konsultantami posiadajcymi wieloletnie dowiadczenie zawodowe, bdcymi ekspertami w brany,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow o prac,
 • Wynagrodzenie stae oraz premi uzalenion od wasnych wyników,
 • Przyjazn atmosfer pracy w modym zespole pracowników.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesanie CV wraz z Listem motywacyjnym oraz klauzul o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniszy adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy